Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /z/ | Consonants /z/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /z/ (Consonants /z/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
-B1: Tạo khẩu hình miệng tương tự như cách tạo âm /s/
-B2: Đẩy hơi ra ngoài đồng thời rung cổ họng tạo thành tiếng như tiếng ong bay

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

III. SENTENCES
1. These lazy boozer spend their days dosing in a haze. I’m amazed
 ðiz ˈleɪzi ˈbuzər spɛnd ðɛr deɪz ˈdoʊsɪŋ ɪn ə heɪz. aɪm əˈmeɪzd

2. As long as Zack remains in this business, I won’t resign
    æz lɔŋ   æz zæk rɪˈmeɪnz ɪn ðɪs ˈbɪznəs,  aɪ woʊnt rɪˈzaɪn

 

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm phụ âm /z/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: