Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /t/ | Consonants /t/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /t/ (Consonants /t/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
B1: đặt đầu lưỡi ngay răng cửa
B2: Đẩy hơi mạnh ra khỏi miệng
B3: Khi bật âm, đặt tay trước miệng cảm nhận luồng khí từ miệng ra tay
B4: Không tạo tiếng vì đây là âm vô thanh

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

NOTE: Đối với người Mỹ, nếu âm T nằm giữa hai nguyên âm thì chữ T sẽ được phát âm là ‘d’

III.  SENTENCES
1. Take some time off tomorrow, Terry, you look tired
teɪk sʌm taɪm ɔf təˈmɑˌroʊ, ˈtɛri, ju lʊk ˈtaɪərd

2. Taste these nuts. Their texture is teribly interesting
  teɪst  ðiz nʌts.  ðɛr ˈtɛksʧər ɪz teribly ˈɪntrəstɪŋ

 

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm phụ âm /t/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: