Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /n/ | Consonants /n/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /n/ (Consonants /n/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
-B1: Đặt đầu lưỡi trên vòm miệng ngay sau răng cửa trên
-B2: Môi mở, tạo miệng hơi bè theo chiều ngang
-B3: Đẩy hơi qua mũi tạo âm /n/

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

III. SENTENCES
1. I never noticed Nelly turning ninety
aɪ ˈnɛvər ˈnoʊtəst ˈnɛli ˈtɜrnɪŋ ˈnaɪnti

2. Do not complain by telephone, instead send a note
du nɑt kəmˈpleɪn baɪ ˈtɛləˌfoʊn, ɪnˈstɛd sɛnd ə noʊt
 

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm phụ âm /n/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: