Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /f/ | Consonants /f/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /f/ (Consonants /f/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
B1: Hàm răng trên cắn nhẹ 1/3 môi dưới
B2: Đẩy hơi qua răng và môi tạo âm /f/
Lưu ý: Khi tạo âm, đặt tay trước miệng sẽ cảm thấy

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

III. SENTENCES
1. Fred and Fiona phoned Fred’s nephew in Finland on Friday
frɛd ænd fiˈoʊnə foʊnd frɛdz ˈnɛfju ɪn ˈfɪnˌlænd ɑn ˈfraɪdi

2. I feel fabulously fit, laughed Alfred at Farnham food festival
aɪ fil ˈfæbjuləsli fɪt, læft ˈælfrəd æt ˈfɑrnəm fud ˈfɛstəvəl

 

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm phụ âm /f/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: