Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /d/ | Consonants /d/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /d/ (Consonants /d/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
-B1: Khẩu hình miệng giống âm /t/ nhưng khi tạo âm có sự rung mạnh ở cổ họng
-B2: Tạo ra âm giống chữ đ trong Tiếng Việt

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

III. SENTENCES
1. Did David drive down to Devon?
dɪd ˈdeɪvɪd draɪv daʊn tu ˈdɛvən?

2. Don’t be daft! Dracula didn’t design London’s dungeos.
doʊnt bi dæft! ˈdrækjulə ˈdɪdənt dɪˈzaɪn ˈlʌndənz dungeos.

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm phụ âm /d/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: