Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /θ/ | Consonants /θ/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /θ/ (Consonants /θ/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
Đây là âm vô thanh
-B1: Đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng, cắn nhẹ lưỡi
-B2: Thổi hơi mạnh ra dọc theo lưỡi, tạo ma sát khí
Lưu ý: cổ họng không rung khi tạo âm này

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

 

III. SENTENCES
1. Thanks for the theatre, I thought it was thrilling
     θæŋks fɔr ðə ˈθiətər,    aɪ  θɔt  ɪt wʌz ˈθrɪlɪŋ

2. Cathy’s methods as an orthodontist thoroughly thrash her methods as a philanthropist.
ˈkæθiz ˈmɛθədz æz ən ˌɔrθəˈdɑntəst ˈθɜroʊli θræʃ hɜr ˈmɛθədz æz ə fəˈlænθrəpəst.

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm phụ âm /θ/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: