Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | nguyên âm /oʊ/ hoặc /əʊ/ | Vowel /əʊ/ or /oʊ/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với nguyên âm /əʊ/ hoặc /oʊ/, cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
-B1: Tạo âm /o/ hoặc /ə/
-B2: Nâng hàm dưới lên, chu miệng hết cỡ về phía trước tạo âm /u:/
-Quyện 2 âm lại với nhau những vẫn có sự phân tách rõ ràng, theo tỉ lệ độ dài 2 âm /o/ (hoặc ə) và 1 âm /u:/

II. WORDS

III. SENTENCES
1.Go, don’t moan, and phone me when you get home.
  goʊ, doʊnt moʊn, ænd foʊn mi wɛn ju gɛt hoʊm.
2. Joe wrote an emotional post it note
    ʤoʊ roʊt ən ɪˈmoʊʃənəl poʊst ɪt noʊt

IV. QUY TẮC NHẬN DẠNG ÂM
Trường hợp 1: Từ có chứa nguyên âm o ở cuối từ
Ví dụ: Go, no, tomato, potato, hero, hello
Trường hợp 2: OA + phụ âm
Ví dụ: Road, loan, load, oath.
Trường hợp 3: OU + l (trừ từ should)
Ví dụ: soul, shouder
Trường hợp 4: Tận cùng là OW và có hai PHỤ ÂM đứng trước
Ví dụ: know, slow, tomorrow
Trường hợp 5: OE
Ví dụ: Toe, goes, toeic, poem, toefl, poet, poetry.
Trường hợp 6: O + một phụ âm + ia, ie, io, iu, e thì nguyên âm o được đọc thành / oʊ/
Ví dụ: Social, associate, emotional, explosion, location, motion, proposal, home, code, mode, hotel.
Trường hợp 7: OL + một phụ âm
Ví dụ: Old, cold, gold
Các trường hợp ngoại lệ: Pronoun, post, ghost, host, most, only, gross

 

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm nguyên âm /əʊ/ hoặc /oʊ/ , bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: