Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | nguyên âm /ɔɪ/ | Vowel /ɔɪ/

Bạn có thể xem những video Youtube dạy tiếng Anh cực hay tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnPXJMYL-pSIGR8UvuzAjtzTjcizpW9e

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với nguyên âm /ɔɪ/ (vowel /ɔɪ/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM
-B1: Tạo âm /o/
-B2: Nâng hàm dưới lên, mở miệng theo chiều ngang tạo âm /i:/
Quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa 2 âm, theo tỉ lệ độ dài 2 âm /o/ và một âm /i:/

II. WORDS

III. SENTENCES

1. Roy annoyed his boy by toying with some foil
 rɔɪ əˈnɔɪd hɪz bɔɪ baɪ ˈtɔɪɪŋ wɪð sʌm fɔɪl

2. The royals employed Mrs. Doyle to boil the their soil
  ðə ˈrɔɪəlz ɛmˈplɔɪd ˈmɪsɪz. dɔɪl tu bɔɪl ðə ðɛr sɔɪl

Kết luận: Bài viết này Học Viện Ngoại Giao đã hướng dẫn tường tận cách phát âm nguyên âm /ɔɪ/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: 

Học viện ngoại giao biên soạn: